Chuyên Nghiệp – Uy Tín – Chất Lượng

Chuyên Nghiệp – Uy Tín – Chất Lượng

Hotline: ( 028 ) 38660791 Hotline: ( 028 ) 38657107

0

0942034488 0942034488 Hóa chất bách khoa
Hỗ trợ trực tuyến:

Liên hệ với chúng tôi
Hot line: ( 028 ) 38660791 - ( 028 ) 38657107 - (028) 38636867 - (028) 38635824

BP SALE ONLINE:
Mr. Tú / Ms. Mai
zalo  0123 937 4846
skype: tuhoang.bk / huemai.bk
Hotline: 0944516370
BỘ PHẬN KINH DOANH:
Mr. Nguyễn Hoàng Tú ( Nhân viên kinh doanh online)
Email: tu.hoang@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38669233 - 38635169 Skype: tuhoang.bk

Ms. Ung Thị Huệ Mai ( Nhân viên kinh doanh online )
Email: mai.ung@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38689233 - 38635169  Skype: huemai.bk

Ms. Lê Thị Yến Thu ( Nhân viên kinh doanh)
Email: thu.le@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38669233 - 38635169 Skype: ythu.bk


Mr. Nguyễn Văn Hiển ( Nhân viên kinh doanh)
Email: hien.nguyen@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38689233 - 38635169 Skype: vhien.bk

Ms. Bích ( Nhân viên kinh doanh)
Email: bich.le@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38689233 - 38635169 Skype: bich.le_6

Ms. Thơ ( Nhân viên kinh doanh)
Email: tho.pham@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38689233 - 38635169 Skype: tho.bk

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:
Mr. Nguyễn Hoàng Tú 
Email: tu.hoang@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38669233 - 38635169 Skype: tuhoang.bk

Mr. Hà Ngọc Thiện ( Nhân viên kỹ thuật)
Email: thien.ha@hoachatbachkhoa.vn
Hotline: 016.2652.0893
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38689233 - 38635169

BAN GIÁM ĐỐC:
Mr. Giang Vĩnh Thuận (Giám Đốc)

Tel: (08)38657107 -- Fax: 38669233 - 38635169

Mrs. Đỗ Thị Kim Ngôn ( Phó Giám Đốc Điều Hành)
Email:kimngon2005@yahoo.com 
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38669233 - 38635169 skype: ngon.bk

Mr. Giang Trọng Luật (Trợ lý giám đốc )
Email: luat.giang@hoachatbachkhoa.vn
Tel: (08)38657107 -- Fax: 38669233 - 38635169 skype: luatbk.giang

Mr. Huỳnh Lê Ngọc Tú ( Phó giám đốc Kinh Doanh - Kỹ Thuật )
Email: hlnt1978@yahoo.com
Tel: (08)38663528 -- Fax: 38669233 - 38635169 skype: ntu.bk